1 1

 

 


©2013 PIG-PIB OD & LfULG

Warunki korzystania

Data aktualizacji: 

 

 

Mapy geotermalne

Mapy geotermiczne, opracowane w projekcie TransGeoTherm, dostępne są w dwóch wariantach: jako tzw. "wersja publiczna (public version)", oraz jako "wersja profesjonalna (professional version)".

grafika

W "wersji publicznej" map pokazano rozkład przestrzenny średniej wartości współczynnika mocy cieplnej [W/m] dla czterech różnych poziomów głębokości (stopni geotermicznych): 40 m, 70 m, 100 m, 130 m i dla dwóch zakresów czasu pracy pompy ciepła w roku: 1800 roboczogodzin tylko dla trybu ogrzewania lub 2400 roboczogodzin w przypadku ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Mapy te, oprócz porównań dotyczących samej lokalizacji pod względem warunków geotermicznych, dają możliwość samodzielnej oceny i wyboru różnych wariantów głębokości wiercenia pod instalację sond geotermalnych w celu zapewnienia określonej wydajności pompy ciepła. Porównanie map pokazuje, na jakiej głębokości panują najlepsze warunki termiczne dla uzyskania odpowiedniej mocy pompy ciepła. Wersja ta jest szczególnie przydatna dla indywidualnych inwestorów planujących budowę/modernizację domów jednorodzinnych.

"Wersja profesjonalna" została opracowana dla biur projektowych, architektonicznych, inżynierskich, przedsiębiorstw wiertniczych i urzędów. W wersji tej, podstawę dla oceny potencjału geotermicznego danej lokalizacji stanowi średnia wartość przewodności cieplnej skał podłoża wyrażona w watach na metr i kelwin [W/m*K] dla czterech wyżej wspomnianych poziomów głębokości (stopni geotermicznych). Wartość ta służy do planowania/projektowania instalacji geotermicznych (pomp ciepła) przy pomocy innych szczegółowych parametrów, jak np. bilansu energetycznego budynku lub danych technicznych pompy cieplnej i może być wykorzystywana do obliczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania (np. EED – Earth Energy Designer). Szacunków tych można dokonać jeszcze przed pierwszym wierceniem służącym precyzyjnemu wyznaczeniu wartości przewodności cieplnej za pomocą tzw. testu reakcji termalnej (ang. Thermal-Response-Test).

Uwaga: Mapy geotermiczne mogą jedynie wspomagać proces wstępnego planowania instalacji gruntowych pomp ciepła, jednak w żadnym razie nie mogą zastąpić indywidualnego procesu tworzenia poprawnego projektu (dokumentacji) i wykonania obliczeń parametrów cieplnych skał w celu dokładnego określenia mocy instalacji geotermicznej.

Mapy geotermalne udostępnione są publicznie w formacie .pdf(1) oraz w interaktywnej przeglądarce(2):


 

40 m


70 m


100 m


130 m


Współczynnik mocy cieplnej dla 1800 h rocznej pracy gruntowej pompy ciepła

pdf

pdf

pdf

pdf


Współczynnik mocy cieplnej dla 2400 h rocznej pracy gruntowej pompy ciepła

pdf

pdf

pdf

pdf


Średnia wartość przewodności cieplnej skał (λ) w watach na metr i kelwin [W/m*K]

pdf

pdf

pdf

pdf(1) .pdf - z transparentnym podkładem topograficznym
(2)
interaktywna mapa w przeglądarce webGIS umieszczonej na serwerze Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Techniczne procedury konstrukcji map geotermicznych na bazie trójwymiarowego (3D) modelu podłoża zostały zebrane w specjalnie opracowanym Podręczniku.

Informacje o plikach cookie

W serwisie www.transgeotherm.eu stosujemy pliki cookie, które służą do identyfikacji oraz zapamiętywania preferencji użytkownika. Czytaj więcej...