1 1

 

 


©2013 PIG-PIB OD & LfULG

Warunki korzystania

Data aktualizacji: 

 

 

Geotermia niskotemperaturowa

Wykorzystanie płytkiej geotermii

Energia geotermalna (energia geotermiczna; „geotermia“) jest przechowywaną poniżej powierzchni Ziemii energią cieplną. Pochodzące z wnętrza Ziemi ciepło jest zasilane przez wiele źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest energia grawitacyjna, innym źródłem jest ciepło pierwotne, które obecne jest być może nawet i od powstania świata. Inna część energii geotermalnej powstaje nieustannie poprzez rozpad promieniotwórczy izotopów.

Płytka energia geotermalna odnosi się do korzystania z energii zgromadzonej w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi do maksymalnej głębokości 400 m.

Płytka geotermia może być wykorzystana do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody. Instalacje geotermalne oprócz tego mogą być wykorzystane do chłodzenia poprzez odprowadzanie i magazynowanie ciepła w podłożu gruntowym. 

Wykorzystanie potencjału geotermalnego odbywa się głównie za pomocą sond gruntowych, instalacji pomp ciepła wód gruntowych (systemy otwarte, studnie) lub kolektorów gruntowych (np. kolektory płaskie, kolektory gruntowe w rowie, kolektory spiralne).


rys1
Rys. 1. Instalacja sondy gruntowej

 Sondy gruntowe (rys. 1.) wprowadzane pionowo do gruntu. Głębokość i liczba sond gruntowych jest obliczana w trakcie planowania. Długość sond wynosi zazwyczaj od 40 do 130 m.


rys2
Rys. 2. Instalacja pompy ciepla wód gruntowych
(Grundwasser - woda gruntowa; Fließrichtung - kierunek przepływu;
Mindestabstand - minimalna odległość)

W instalacjach pomp ciepła wód podziemnych (rys. 2.) „ciepła” woda podziemna pobierana jest za pomocą jednej lub kilku studni zasilających i doprowadzana do pompy ciepła. Następnie ochłodzona woda jest ponownie zatłaczana do warstwy wodonośnej za pomocą studni chłonnej.


rys3
Rys. 3. Kolektory gruntowe

Kolektory gruntowe (rys. 3.) są umieszczane poziomo ok. 1,0 m – 1,5 m poniżej głębokości granicy zamarzania. Ciepło dostarczane jest głównie poprzez nasłonecznienie gleby.

Zasoby geotermalne nabierają coraz większego znaczenia pośród energii odnawialnych i przy obecnej sytuacji surowcowej i energetycznej posiadają one duży potencjał.

Autor: LfULG, Freiberg
Rysunki: rys.1. do 3. © Fa. geoENERGIE Konzept GmbH, Freiberg

Informacje o plikach cookie

W serwisie www.transgeotherm.eu stosujemy pliki cookie, które służą do identyfikacji oraz zapamiętywania preferencji użytkownika. Czytaj więcej...