1 1

 

 


©2013 PIG-PIB OD & LfULG

Warunki korzystania

Data aktualizacji: 

 

 

Aktualności | Aktualności archiwalne

 • 21.06.2018 | TransGeoTherm na 8. Pomorskich Dniach Energii
 • czytaj dalej

Podczas konferencji "Dobre praktyki i wyzwania pomorskiej energetyki - transport, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii", która odbyła się 11.06.2018 r. w Gdyni w ramach 8. Pomorskich Dni Energii przedstawiona została prezentacja "Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce: wspieranie przez PIG-PIB rozwoju geotermii średniotemperaturowej w Polsce".

Podczas konferencji "Dobre praktyki i wyzwania pomorskiej energetyki - transport, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii", która odbyła się 11.06.2018 r. w Gdyni w ramach 8. Pomorskich Dni Energii przedstawiona została prezentacja "Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce: wspieranie przez PIG-PIB rozwoju geotermii średniotemperaturowej w Polsce".

Na przykładzie map potencjału geotermii niskotemperaturowej projektu TranGeoTherm omówiono w niej wpływ warunków geologicznych na wydajność pomp ciepła, pokazano, w jaki sposób opracowano mapy geotermalne w projekcie TransGeoTherm, oraz zaprezentowano wersje map w projekcie TransGeoTherm dostępne online.

Prezentacja online

 • 01.02.2018 | Geothermal4PL jako kontynuacja działań zapoczątkowanych przez TransGeoTherm
 • czytaj dalej

W okresie maj-listopad 2017 roku w oparciu o doświadczenie wyniesione z realizacji projektów TransGeoTherm oraz GeoPLASMA-CE Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Christian Michelsen Research AS (CMR) z Norwegii oraz we współpracy z Norweską Służbą Geologiczną (NGU) i Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) zrealizował wspólny polsko-norweski projekt pt. Geothermal4PL. Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce.

W okresie maj-listopad 2017 roku w oparciu o doświadczenie wyniesione z realizacji projektów TransGeoTherm oraz GeoPLASMA-CE Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Christian Michelsen Research AS (CMR) z Norwegii oraz we współpracy z Norweską Służbą Geologiczną (NGU) i Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) zrealizował wspólny polsko-norweski projekt pt. Geothermal4PL. Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce.

W ramach projektu Geothermal4PL opracowane zostały m.in. mapy i raporty potencjału geotermalnego gruntów w otworach wiertniczych na wybranych głębokościach dla 6-ciu obszarów inwestycyjnych: Biała Podlaska, Gdynia, Poznań, Pruszków k. Warszawy, Wrocław i Zamość, a także studium wykonalności zastosowania płytkiej geotermii i wytyczne do przeliczania parametrów geologicznych na parametry geotermalne. Zorganizowano także dwa wydarzenia skierowane do administracji geologicznej, inwestorów, planistów, projektantów i wykonawców instalacji gruntowych pomp ciepła:
• Warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus" w dniach 05-06.10.2017 w Chęcinach k. Kielc;
• Konferencję "Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL" w dniu 25.10.2017 w Warszawie.

Celem projektu było m.in. uświadomienie potencjalnym inwestorom na terenach Programu Mieszkanie Plus możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia budynków poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła.

Projekt Geothermal4PL był finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

Więcej informacji na stronie projektu: www.pgi.gov.pl/geothermal4pl.html

 

 

 • 10.10.2017 | Nagroda Ministra Środowiska dla projektu TransGeoTherm
 • czytaj dalej

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał II miejsce w kategorii Innowacje, Fundamentalne Odkrycie i Przemysł za realizację przedsięwzięcia "TransGeoTherm – Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał II miejsce w kategorii Innowacje, Fundamentalne Odkrycie i Przemysł za realizację przedsięwzięcia "TransGeoTherm – Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy.

Projekt pilotażowy" w konkursie Ministra Środowiska Nagroda Geologia 2016! Konkurs miał na celu promocję innowacyjności, fundamentalnych odkryć, oryginalności, wysokiej jakości usług geologicznych, opracowania i upowszechniania nowoczesnych, efektywnych, metodycznych i systemowych rozwiązań w dziedzinie geologii oraz propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska geologicznego i bezpieczeństwa surowcowego, a także wspieranie rozwoju młodych kadr. Konkurs jest organizowany z inicjatywy prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Tytuł laureata konkursu to wielki zaszczyt dla całego zespołu projektu i ukoronowanie ponad dwuletniej polsko-saksońskiej współpracy.

 • 06.12.2016 | GeoPLASMA-CE - nowy projekt na bazie doświadczeń i wyników TransGeoTherm
 • czytaj dalej

Podczas Europejskiego Kongresu Geotermalnego w Strasburgu w listopadzie 2016 r. miało miejsce oficjalne rozpoczęcie realizacji nowego projektu GeoPLASMA-CE Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej, który potrwa do czerwca 2019 roku.

Podczas Europejskiego Kongresu Geotermalnego w Strasburgu w listopadzie 2016 r. miało miejsce oficjalne rozpoczęcie realizacji nowego projektu GeoPLASMA-CE Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej, który potrwa do czerwca 2019 roku.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju strategii wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia budynków w Europie Środkowej. Projekt opracowany został we współpracy partnerów z 6 środkowoeuropejskich krajów na bazie doświadczeń i wyników wcześniejszych projektów geotermalnych realizowanych w Europie, między innymi projektu TransGeoTherm. W ramach projektu prowadzone są działania pilotażowe w 6 wybranych obszarach na terenie Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Słowacji i Słowenii: Vogtland / Zachodnie Czechy (1), Wałbrzych / Broumov (2), Kraków (3), Wiedeń (4), Bratysława (5) i Lublana (6). Działania obejmują ocenę istniejących i nowych danych określających potencjał geotermiczny i zagrożenia związane z wykorzystaniem płytkiej energii geotermalnej. Wykonywane są również Testy Reakcji Termicznej (TRT), stanowiące obecnie najważniejszą metodę badania wydajności wymienników ciepła w pionowych otworach wiertniczych. Jednym z rezultatów projektu będzie portal internetowy służący do upowszechniania wiedzy nt. zasobów energii geotermalnej oraz zagrożeń związanych z jej praktycznym zastosowaniem, np. konfliktów użytkowania terenu oraz do wymiany doświadczeń ekspertów z Europy Środkowej. Wyniki projektu przyczynią się do ulepszenia strategii planowania wykorzystania różnych metod płytkiej energii geotermalnej w wybranych obszarach pilotażowych oraz przeprowadzone zostaną szkolenia dla interesariuszy projektu dotyczące zintegrowanych strategii zarządzania miejscami pozyskania płytkiej energii geotermalnej w tych regionach.

Projekt GeoPLASMA-CE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa (nr projektu CE177). Więcej informacji na stronie projektu: www.geoplasma-ce.eu.

 • 06.12.2016 | Wyniki projektu TransGeoTherm na konferencji Środowisko Informacji
 • czytaj dalej

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Warszawie zorganizowana została ogólnopolska konferencja pn. Środowisko Informacji. Głównym organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Środowiska RP, a wśród patronów merytorycznych znalazł się także Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Warszawie zorganizowana została ogólnopolska konferencja pn. Środowisko Informacji. Głównym organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Środowiska RP, a wśród patronów merytorycznych znalazł się także Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

W drugim dniu konferencji, podczas sesji Zasoby hydrologiczne i geologiczne, dr Maciej Kłonowski wygłosił prezentację pt. Dane geologiczne i hydrogeologiczne podstawą opracowania map potencjału płytkiej niskotemperaturowej energii geotermalnej. Wyniki projektu TransGeoTherm, w której poruszył założenia projektu, przedstawił opracowane mapy geotermiczne rejonu Zgorzelca i Görlitz, sposoby ich wykorzystania do optymalizacji instalacji gruntowych pomp ciepła oraz sposób udostępniania w poprzez stronę internetową projektu i przeglądarkę GeoLOG.

Prezentacja, której autorami są dr Maciej Kłonowski i dr Wiesław Kozdrój, dostępna jest tutaj

 • 06.12.2016 | Prezentacja wyników projektu TransGeoTherm podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
 • czytaj dalej

W dniach 11-13 października 2016 r. w Mszczonowie koło Warszawy odbył się V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

W dniach 11-13 października 2016 r. w Mszczonowie koło Warszawy odbył się V Ogólnopolski Kongres Geotermalny. W drugim dniu kongresu podczas sesji technicznej zatytułowanej Płytka geotermia, pompy ciepła zaprezentowana została problematyka związana z mapami geotermicznymi. Dr Wiesław Kozdrój przedstawił prezentację Mapy potencjału płytkiej geotermii: cele opracowania, typy i przykłady z Polski i Europy, w której pokazane zostały m.in. mapy geotermiczne opracowane w wyniku realizacji projektu TransGeoTherm. Dr Maciej Kłonowski wygłosił prezentację pt. Dane geologiczne i hydrogeologiczne podstawą opracowania map potencjału płytkiej niskotemperaturowej energii geotermalnej. Wyniki projektu TransGeoTherm, w której omówił założenia projektu i przedstawił opracowane mapy geotermiczne rejonu Zgorzelca i Görlitz, a także sposoby ich wykorzystania do optymalizacji instalacji gruntowych pomp ciepła. W wystąpieniu poruszony został także sposób udostępniania map poprzez stronę internetową projektu i przeglądarkę GeoLOG.

Prezentacje:
pdf Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej: cele opracowania, typy i przykłady z Polski i Europy

pdf Planowanie lokalizacji i optymalizacja wydajności instalacji gruntowych pomp ciepła w obiegu zamkniętym za pomocą map geotermicznych. Wyniki projektu Transgeotherm.

Informacje o plikach cookie

W serwisie www.transgeotherm.eu stosujemy pliki cookie, które służą do identyfikacji oraz zapamiętywania preferencji użytkownika. Czytaj więcej...