1 1

 

 


©2013 PIG-PIB OD & LfULG

Warunki korzystania

Data aktualizacji: 

 

 

Model 3D

Prezentowany model geologiczny 3D został wykonany w oprogramowaniu GOCAD (Paradigm®)* a następnie poprzez oprogramowanie GST Desktop (GiGainfosystemsGbr) zaprezentowany na stronie internetowej.

3D

* Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jako lider projektu Transgeotherm uprzejmie dziękuje firmie Paradigm® za nieodpłatne udostępnienie licencji oprogramowania GOCAD celem wykonania modelu 3D na potrzeby projektu.
* The Polish Geological Institute – National Research Institute, the Lead Partner of the TransGeoTherm project, would like to kindly thank Paradigm®for providing free licenses of Gocad software to complete the 3D geological model

Model przedstawia uproszczoną budowę geologiczną obszaru projektu w postaci trójwymiarowych obiektów. Liczba wydzieleń została ograniczona do 30 ze względu na możliwości techniczne pokazywania modelu.

Nr wydzielenia

Stratygrafia

Opis

1

Holocen

Utwory antropogeniczne

2

Holocen

Osady holocenu

3

Czwartorzęd

Osady zlodowacenia wisły

4

Czwartorzęd

Osady zlodowacenia środkowopolskiego

5

Czwartorzęd

Osady zlodowacenia południowopolskiego San 2

6

Czwartorzęd

Osady zlodowacenia południowopolskiego San 1

7

Trzeciorzęd

Osady trzeciorzędowe formacji Gozdnicy

8

Trzeciorzęd

Osady trzeciorzędowe formacji Muero

9

Trzeciorzęd

Osady trzeciorzędowe formacji Brieske

10

Trzeciorzęd

Osady trzeciorzędowe formacji Spremberg

11

Trzeciorzęd

Osady miocenu basenu Radomierzyc

12

Trzeciorzęd

Osady miocenu basenu Berzdorf

13

Trzeciorzęd

Osady oligocenu basenu Berzdorf

14

Trzeciorzęd

Bazalty oligocenu

15

Trzeciorzęd

Regolity

16

Kreda

Skały klastyczne santonu

17

Kreda

Skały klastyczne i margle koniaku

18

Kreda

Margle i wapienie turonu

19

Kreda

Skały klastyczne i margle cenomanu

20

Trias

Skały klastyczne i ewaporaty triasu

21

Perm

Ewaporaty górnego permu

22

Perm

Skały klastyczne górnego permu

23

Karbon-Perm

Waryscyjski kompleks magmowy

24

Karbon

Klastyczne i wulkaniczne skały górnego karbonu

25

Karbon

Skały klastyczne górnego karbonu

26

Ordowik-Dewon

Klastyczne i wulkaniczne skały ordowik-dewon

27

Kambr-Ordowik

Kompleks magmowy kambr-ordowik

28

Kambr

Klastyczne i węglanowe skały kambru

29

Proterozoik

Proterozoiczny kompleks magmowy

30

Proterozoik

Skały klastyczne proterozoiku

 

Po wejściu na stronę z modelem należy wybrać warstwy, które chcemy wyświetlić. Zaznaczamy je klikając w pojedynczą warstwę lub w zbiorczy katalog warstw.

graf

Na dole strony pojawia się pasek postępu ładowania warstw. Gdy pasek zniknie oznacza to załadowanie wybranych warstw i rozpoczęcie wyświetlania, co może potrwać chwilę.

graf

Możliwości oglądania prezentuje zakładka Model View. Oglądanie modelu możliwe jest za pomocą myszy komputerowej.

Aby obrócić model należy użyć lewego klawisza myszy.Możemy zmieniać oś obrotu poprzez dwukrotne kliknięcie w dowolnym miejscu modelu. Model będzie się obracał wokół wybranego punktu.

graf

Aby przenieść model należy użyć środkowego klawisza myszy (scroll).

graf

Aby przybliżyć lub oddalić model należy użyć prawego klawisza myszy.

graf

W modelu możliwe jest także  zmienianie przewyższenia. W tym celu należy kliknąć przycisk Z Scale i wpisać wybrane przewyższenie, np. 5 oraz zatwierdzić przyciskiem OK.

graf

Informacje o plikach cookie

W serwisie www.transgeotherm.eu stosujemy pliki cookie, które służą do identyfikacji oraz zapamiętywania preferencji użytkownika. Czytaj więcej...